Goud Sparen,Goud Kopen,Goudrekening
Geld zoals geld bedoeld is ! FGA NL, FysiekGoudAdvies Nederland

GOUD & BTW

Goud vrijgesteld van BTW

In veel gevallen is goud vrijgesteld van BTW. Bij aankoop van gouden munten of goudbaren als belegging hoeft er dus geen BTW betaald te worden. Omdat de prijs van beleggingsgoud internationaal hetzelfde is, zou btw-heffing de concurrentieverhoudingen verstoren. 

Goud en BTW hebben daarom een belangrijke relatie met elkaar. Het is dan ook van belang om hier goed naar te kijken, wanneer u erover denkt om goud aan te kopen. Door dit te doen kunt u een hoop geld besparen en zo sneller een netto rendement gaan maken. Door goed te kijken naar goud en BTW kunt u er namelijk voor zorgen dat u deze belasting niet hoeft te betalen.

goud en belastingen, btw en goud, goud en belastingdienst,goud als belegging vrij van belasting,belastingdienst goud,fysiek goud belastingdienst,

Aangezien het voor producten die niet onder de eerste levensbehoefte vallen gaat om een percentage van 21%, is het ontzettend interessant om hier gebruik van te maken. Goud en BTW hebben op die manier een relatie die ervoor kan zorgen dat u een hoop kosten kunt besparen. Zo kunt u sneller geld gaan verdienen met het goud en bent u geen kosten kwijt aan de fiscus. Voor veel mensen maakt de relatie tussen goud en BTW het dan ook zo aantrekkelijk om te gaan investeren in dit edelmetaal, dat zo van waarde is. De uitstraling van het goud is ook wel degelijk van belang, maar ook de vrijstelling doet een behoorlijke duit in het zakje voor mensen die op zoek zijn naar een eenvoudige aankoop met waardevermeerdering.

Vrijstelling voor uw aangekochte goud

Het door u aangekochte goud is vrijgesteld van btw, ander goud niet. Als u handelt in fysiek goud hebt u geen recht op aftrek van voorbelasting. In bepaalde situaties mag u echter wel voorbelasting aftrekken. U kunt er ook voor kiezen wel btw te betalen. Dan hebt u volledig recht op aftrek van voorbelasting. U maakt dan gebruik van het optierecht.

Wanneer u fysiek goud ontvangt van een leverancier en u bewerkt dit tot bijvoorbeeld een sieraad, berekent u btw over het goud dat in het sieraad is verwerkt en over de kosten van het maken van het sieraad.

fga nederland puur goud handel,fysiek goud,goudkopen,goudconcepten,goud mogelijkheden,goudspaar,goud als bescherming,pimgold,pim producten,

Goud kopen als belegging is vrijgesteld van BTW. 

De belastingdienst zegt hierover:

De prijs van beleggingsgoud staat internationaal vast. Een btw-heffing daarbovenop zou de concurrentieverhoudingen verstoren, zeker als er verschillende keren btw wordt geheven. Daarom geldt er voor beleggingsgoud een bijzondere regeling.

Omdat beleggingsgoud vergeleken kan worden met andere financiële beleggingen, waarvoor over het algemeen een vrijstelling geldt, valt beleggingsgoud niet onder de BTW. Dat betekent dat u geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. Dit heeft tot gevolg dat de concurrentieverhoudingen alsnog worden verstoord. Daarom kunt u in bepaalde situaties toch voorbelasting aftrekken. U kunt er ook voor kiezen de levering van beleggingsgoud wel onder de btw te laten vallen, zodat u recht heeft op een volledige aftrek van voorbelasting.

Wat is beleggingsgoud?

Onder beleggingsgoud vallen: Goud in de vorm van baren/staven /plaatjes met een door de goudmarkten aanvaard gewicht, met een zuiverheid van ten minste 995/1.000 - goud die in opslag worden gehouden. Effecten die goud vertegenwoordigen gelden ook als beleggingsgoud. Gouden munten, die voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  •  Ze hebben een zuiverheid van ten minste 900/1.000.
  •  Ze zijn geslagen na 1800.
  •  Ze zijn in het land van oorsprong een wettig betaalmiddel of zijn dat geweest.
  •  Ze worden normaal gesproken verkocht voor een prijs, die de marktwaarde van het goud dat in die munten is verwerkt, niet overschrijdt met meer dan 80%.  
fga nederland,fysiek goud advies, puur goud handel, fysiek goud,goudkopen,goudconcepten,goud mogelijkheden,goudspaar,goud als bescherming,belasting vrij kopen,btw vrij kopen,

Aftrek van voorbelasting bij handel in beleggingsgoud

Als u handelt in beleggingsgoud dat is vrijgesteld van btw hebt u geen recht op aftrek van voorbelasting. U hebt wel recht op aftrek van voorbelasting als:

  • Het beleggingsgoud is geleverd door een ondernemer die gebruikmaakt van het optierecht.
  • Het goud niet als beleggingsgoud wordt geleverd en u dit omzet in beleggingsgoud.
  • De diensten waarvan u gebruik maakt als doel hebben het wijzigen van de vorm, het gewicht of de zuiverheid van het (beleggings-)goud.

Voorwaarde is dat u over de latere levering van het beleggingsgoud geen btw berekent. Het kan voorkomen dat u btw moet betalen over de import van goederen of diensten voor de omzetting in of productie van beleggingsgoud. In dat geval kunt u de btw als voorbelasting aftrekken.

Optierecht Goud

U kunt ervoor kiezen geen gebruik te maken van de vrijstelling voor beleggingsgoud en wel btw te betalen. U maakt dan gebruik van het optierecht. U kunt dit doen als u:

Beleggingsgoud  > produceert of goud omzet in beleggingsgoud voor een andere ondernemer

Beleggingsgoud  > in de vorm van staven of plaatjes met een zuiverheid van ten minste 995/1.000-24,karaat goud, levert aan een andere ondernemer voor industriële doeleinden.

Als de leverancier gebruik maakt van het optierecht, kan ook een tussenpersoon hiervoor kiezen.

Maakt u gebruik van het optierecht? Dan hebt u recht op aftrek van voorbelasting. U verlegt de btw naar de afnemer. Meer daarover leest u bij verlegging bij verkoop van goud.

fga nederland,fysiek goud advies,puur goud handel,fysiek goud,goudkopen,goudconcepten,goud mogelijkheden,goudspaar,goud als bescherming,btw vrij kopen,goud als bescherming,pim gold,pim producten,pim rekening,goudrekening,

Nadelen fysiek goud

Er zitten ook een aantal nadelen aan het fysiek goud kopen. Zo is er altijd het risico van diefstal. Een kluis is geen overbodige luxe bij grotere volumes aan fysiek goud. Indien het goud wordt bewaard in een kluis van een bank, zijn daar uiteraard kosten aan verbonden. Bij FGA Nederland via onze leverancier 0,07% van het geheel echter met 0,6% Bonusgoud als extra per maand. klik hier

Een ander nadeel is dat het aangekochte goud geen rente of dividend oplevert. De waardevermeerdering zit in de stijging van de goudprijs.